Pracownicy

StartPracownicy
Rozwiń
Adiunkt

z żoną


dr Dariusz Świetlik
e-mail:dariusz.swietlik@gumed.edu.pl


Publikacje
 1. Kłosiński C, Lasecka A, Świetlik D. Bridges made of composites reinforced with glass fibre, anchored on abutment teeth with crown inlays : selected cases. Acta Fac. Med. Naiss.2007; vol. 24, nr 2, s. 53-58

 2. Grabowska H, Narkiewicz K, Chrostowska M, Szczęch R, Dubiela-Dąbrowska A, Kucharska W, Grabowski W, Świetlik D.: Opinie pielęgniarek na temat sposobów oceny masy ciała oraz jej wpływu na wartości ciśnienia tętniczego krwi dorosłych. (Nurses knowledge of ways of measuring body mass and its affect on blood pressure in adults). Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. D Med.2007; vol. 62, suppl. 18, nr 2, s. 392-395.

 3. Grabowska H, Narkiewicz K, Grabowski W, Krajewska M, Grzegorczyk M, Gaworska-Krzemińska A, Świetlik D.: Spożywanie alkoholu a ciśnienie tętnicze krwi w opinii pielęgniarek. W: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. T.1 / praca zbior. pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Marka Szczepańskiego, Cycyli Łukaszuk, Jolanty Lewko, s. 309-314.

 4. Grabowska H, Narkiewicz K, Grabowski W, Krajewska M, Grzegorczyk M, Gaworska-Krzemińska A, Świetlik D.: Dieta a prewencja pierwotna nadciśnienia tętniczego w opinii pielęgniarek. W: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. T.2 / praca zbior. pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Marka Szczepańskiego, Cycylii Łukaszuk, Jolanty Lewko, s. 384-390.

 5. Grabowska H, Narkiewicz K, Grabowski W, Krajewska M, Gaworska-Krzemińska A, Świetlik D.: Wiedza studentów V roku pielęgniarstwa nt. rozpowszechniania, klasyfikacji i następstw nadciśnienia tętniczego. (The knowledge of 5th year nursing students about the spread, classification and effects of high blood pressure). - Probl. Hig. Epidemiol.2007, t. 88, supl., s. 12.

 6. Grabowska H, Narkiewicz K, Grabowski W, Krajewska M, Grzegorczyk M, Gaworska-Krzemińska A, Świetlik D.: Spożywanie alkoholu a ciśnienie tętnicze krwi: w opinii pielęgniarek. (Use of alcohol and blood pressure: according to nurses). - Probl. Hig. Epidemiol.2007, t. 88, supl., s. 10.

 7. Grabowska H, Narkiewicz K, Grabowski W, Gaworska-Krzemińska A, Krajewska M, Świetlik D.: Dieta a prewencja pierwotna nadciśnienia tętniczego: w opinii pielęgniarek. (Diet and primary prevention of high blood pressure: according to nurses). – Probl. Hig. Epidemiol.2007, t. 88, supl., s. 13.

 8. Grabowska H, Narkiewicz K, Grabowski W, Krajewska M, Gaworska-Krzemińska A, Świetlik D.: Wiedza studentów V roku pielęgniarstwa nt. rozpowszechniania, klasyfikacji i następstw nadciśnienia tętniczego. W: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. T. 1 / Praca zbior. pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Marka Szczepańskiego, Cycyli Łukaszuk, Jolanty Lewko, s. 315-321.

 9. Kłosińska D, Świetlik D, Kłosiński C.: Analiza wybranych parametrów u losowo zakwalifikowanych chorych leczonych z powodu raka wargi w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AMG w latach 2003-2005. (Analysis of selected parameters in toss qualified patients treated because of lip cancer in the OMS (Oral and Maxillofacial Surgery) in 2003-2005). – As Stomatol.2007; R. 5, nr 2, s. 26-28.

 10. Kłosiński C, Świetlik D.: Analiza adaptacji pacjentów do nowych protez całkowitych. (Analysis of patient’s adaptation to new complete dentures). – As Stomatol.2007; R. 5, nr 2, s. 41-43.

 11. Świetlik D, Kłosiński C.: Using artificial neural Networks to predict follow-up visits (number of corrections). – Acta Fac. Med. Naiss.2007; vol. 24, nr 1, s. 3-7.

 12. Żuralska R, Gaworska-Krzemińska A, Kowalkiewicz-Hussein E, Gołębiewska R, Świetlik D.: Młodzież a substancje psychoaktywne (Psychoactive substances and school students). – Probl. Hig. Epidemiol.2007, t. 88, supl., s. 36.

 13. Żuralska R, Gaworska-Krzemińska A, Kowalkiewicz-Hussein E, Gołębiewska R, Świetlik D.: Styl żywienia młodzieży szkolnej. W: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. T. 1 / Praca zbior. pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Marka Szczepańskiego, Cycyli Łukaszuk, Jolanty Lewko, s. 190-194.

 14. Żuralska R, Gaworska-Krzemińska A, Kowalkiewicz-Hussein E, Gołębiewska R, Świetlik D.:. Styl żywienia młodzieży szkolnej. (Style of youth’s nourishment at school). – Probl. Hig. Epidemiol.2007, t. 88, supl., s. 34.

 15. Żuralska R, Gaworska-Krzemińska A, Kowalkiewicz-Hussein E, Gołębiewska R, Świetlik D.: Młodzież a substancje psychoaktywne. W: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. T. 1 / Praca zbior. pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Marka Szczepańskiego, Cycyli Łukaszuk, Jolanty Lewko, s. 177-183.

 16. Żuralska R, Gaworska-Krzemińska A, Bandurski T, Świetlik D.: Smoking tobacco among students aged 17-19 in an upper secondary school in Gdańsk, Poland. - Acta Fac. Med. Naiss.2007; vol. 24, nr 1, s. 27-32.

 17. Żuralska R, Gaworska-Krzemińska A, Gołębiewska R, Kowalkiewicz-Hussein E, Świetlik D, Bandurski T.: Ocena poziomu wiedzy młodzieży szkolnej na temat zdrowia i choroby. (Assessment of the level knowledge of school students about health and illness). – Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. D Med.2007; vol. 62, suppl. 18, nr 9, s. 337-339.

 18. Lass P, Bandurski T, Świetlik D, Tomczak H, Wengler L.: Student’s plagiarism : a challenge for paramedic educators. – Nucl. Med. Rev.2006; vol. 9, nr 1, s. 89-91.

 19. Lass P, Świetlik D, Kaniuka S.: rCBF brain spect: advances in technique and clinical applications. W: Congress of Nuclear Medicine Serbia and Montenegro, Zlatibor, 7-10 September, 2005: proceeding book, s. 20.

 20. Masiuk M, Krzemiński M, Świetlik D.: Procedura rejestracji badań scyntygraficznych zwierząt w medycynie nuklearnej. (Registering the procedure of scintigraphy research of animals in nuclear medicine). – Współ. Onkol.2005; vol. 9, nr 7, s. 322-326.

 21. Świetlik D, Bandurski T, Lass P, Masiuk M.: Wpływ metod rekonstrukcji obrazów SPECT na rozpoznanie niedokrwienia mięśnia sercowego za pomocą sztucznych sieci neuronowych. (The influence of different SPECT reconstruction algorithms on cardiac ischemia detection with the use of artificial neural networks). – Probl. Med. Nukl.2005; t. 19, s. 105-118.

 22. Świetlik D, Bandurski T, Lass P.: Artificial neural networks in nuclear medicine. – Nucl. Med. Rev.2004; vol. 7, nr 1, s. 58-67.


Asystent

mariusz


dr inż. Mariusz Baran
e-mail:mariusz.baran@gumed.edu.plPublikacje
 1. Baran M, Mazerski J.: Molecular modelling of amphotericin B – ergosterol primary complex in water.- Biophys. Chem.2002; vol. 95, nr 2, s. 125-133.

 2. Baran M, Mazerski J.: Molecular modelling of membrane sterols with the use of the GROMOS 96 force field.-Chem. Phys. Lipids.2002; vol. 120, nr 1/2, s. 21-31.

 3. Wiszniewski A, Baran M. Zmiany stanu jonizacji powietrza wywołane działaniem aparatury medycznej. (Changes in the state of air ionization caused by medical equipment). – Med. Pracy.2001; t. 52, nr 4, s. 271-275.